Aanvullingen in stomatologie en mond-, kaak- en gezichtschirurgie, deel 1

Studiegidsnr:3016GENSTO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nasser Nadjmi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.

 

 

 

Werkvormen

 

 

 

1)       Hoorcolleges

 

2)       Interuniversitair Onderwijs

 

3)       Internationaal Onderwijs

 

4)       Interactie met medisch industriële instructie

 

5)       multidisciplinair overleg in oncologie (MOC)

 

6)       JOINTS: éénmaal per maand worden alle post-operatieve patiënten uitgenodigd en onderzocht door de staf (oncologie en MKA) in aanwezigheid van de arts specialisten in opleiding.

 

 

 

Evaluatievormen

 

- Portfolio

 

- Klinisch examen (IUO)