Aanvullingen in urologie, deel 1

Studiegidsnr:3016GENURO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan De Wachter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verr in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor toepassingen in praktijk die vermeld worn in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 2.

 

 

 

 

 

Werkvormen

- Zelfstudie: voorbereiding operatieve ingrepen

- Hoorcollege: heelkundig seminarie, Antwerpes Forum en interuniversitair postgraduaat 1e cyclus

 

Evaluatievormen

Examen: Meerkeuzevragen, schriftelijke zonder mondelinge toelichting