Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Probleemoplossend vermogen in cardiologie, deel 1

Studiegidsnr:3017GENCAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hein Heidbuchel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3.1.     “Gevalsbespreking”:

 

Tijdens deze sessies worden de praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worden besteed aan internistische urgenties en diagnostische problemen. De onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn deze vanuit de stages en hebben betrekking op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 2.

 

 

 

3.2.     “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardigheden”:

 

De ASO krijgt de kans om tijdens zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijdens deze stages specifieke kennis en vaardigheden en past deze toe in de praktijk.

 

 

 

Voorkeursstages tijdens de opleiding cardiologie zijn:

 

-      Algemene interne geneeskunde (+ poliklinisch en consultatief werken)

 

-      Urgentiegeneeskunde

 

-      Intensieve zorgen

 

-      Cardiologie

 

-      Longziekten

 

-      Gastro-enterologie

 

 

 

Optionele stages tijdens de opleiding cardiologie zijn:

 

-      Nierziekten

 

-      Geriatrie

 

-      Medische oncologie

 

-      Hematologie

 

-      Endocrinologie en metabole ziekten

 

-      Reumatologie

 

-      Neurologie

 

-      Eventuele domeinen in ontwikkeling: medische genetica, immunologie/allergologie, infectie-ziekten

 

 

 

De volgende procedurele vaardigheden zullen aan bod komen:

 

-      Electrocardiografie (+ beoordeling)

 

-      Basic life support

 

-      Arteriepunctie

 

-      Venapunctie

 

-      Afname materiaal voor microbiol. onderzoek

 

-      Pleurapunctie

 

-      Ascitespunctie

 

-      Inbrengen maagsonde

 

-      Inbrengen blaassonde

 

-      Intubatie

 

-      Inbrengen diep-veneuze lijnen

 

-      Inbrengen arteriële lijn

 

-      Lumbaalpunctie

 

 

 

De ASO verwerft kennis over de volgende topics:

 

-      Infuusbeleid

 

-      Transfusiebeleid

 

-      Pijnbeleid

 

-      Klinische beleidsaspecten en deontologie:

 

o        DNR-beleid

 

o        Informed consent

 

o        Dossierbeheer