Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Probleemoplossend vermogen in oftalmologie, deel 1

Studiegidsnr:3017GENOFT
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Carina Koppen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3.1. Inhoud OLA “Gevalsbespreking”

 

Tijns ze sessies worn praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worn besteed aan internistische urgenties en diagnostische problemen. De onrwerpen die aan bod zullen komen zijn ze vanuit stages en hebben betrekking op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 2.

 

 

 

3.2.     Inhoud OLA “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardighen”

 

De ASO krijgt kans om tijns zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijns ze stages specifieke kennis en vaardighen en past ze toe in praktijk.

 

 

 

Voorkeursstages tijns opleiding oftalmologie zijn:

 

-          Algemene oftalmologische polikliniek

 

-          Urgentie ottalmologie

 

-          Mediche cornea en contactlenzen

 

-          Chirurgische cornea

 

-          Medische retina en laserbehanlingen

 

-          Chirurgische retina

 

-          Medisch glaucoom

 

-          Chirurgisch glaucoom

 

-          Chirurgie van het voorste oogsegment

 

-          Orthoptie en strabisme, diagnostiek en chirurgie

 

-          Oftalmopediatrie

 

-          Oculaire oncologie

 

-          Uveïtis

 

-          Oftalmogenetica

 

-          Neuro-oftalmologie

 

-          Low vision en revalidatie

 

-          Refractie en refractieve chirurgie

 

-          Orbita en oculoplastische chirurgie

 

 

 

Optionele stages tijns opleiding oftalmologie:

 

-          Neurologie

 

-          Endocrinologie

 

-          Immunologie

 

-          Reumatologie

 

-          Dermatologie

 

 

 

De volgen procedurele vaardighen zullen aan bod komen:

 

-          visusbepaling subjectief en objectief, voor ver en voor nabij

 

-          refractie onrzoek

 

-          onrzoek van oogstand, oogbewegingen en pupilreflexen

 

-          onrzoek van voorste en achterste oogsegment met opvallend en doorvallend licht

 

-          biomicroscopie

 

-          fundoscopie

 

-          oogdrukmeting volgens verschillen methos

 

-          interpreteren en uitvoeren van perimetrie, kleurzinonrzoek en contrastgevoeligheid

 

-          interpreteren en uitvoeren van beeldvormen diagnostiek (fluoresceine angiografie, indocyanine angiografie, ultrasonografie van het oog en orbita, optical coherence tomogafie van voorste en achterste segment, beeldvorming van voorste segment)

 

-          uitvoeren en interpreteren van invasieve exploratie van doorgankelijkheid van traanwegen

 

-          interpreteren van low vision onrzoek, orthoptisch onrzoek, electrofysiologisch onrzoek

 

-          interpreteren van radilolgische beeldvorming van oog en orbita en optische banen

 

-          interpreteren van klinisch chemisch, hematologisch, immunologisch, en microbiologisch onrzoek

 

 

 

De ASO verwerft kennis over volgen topics:

 

-          Optica

 

-          Refactiestoornissen en correctie ervan door midl van bril, contactlenzen, refractieve of anre chirurgie

 

-          Aandoeningen van het uitwendige oog en cornea

 

-          Aandoeningen van lens, vnl. cataract

 

-          Glaucoom, diagnostiek en beleid

 

-          Neuro-oftalmologische diagnostiek

 

-          Aandoeningen van ooglen, traanwegen, en orbita

 

-          Vitreoretinale pathologie

 

-          Oftalmopediatrische pathologie

 

-          Uveïtis diagnostiek en beleid

 

-          Oculaire oncologie

 

-          Revalidatie van slechtzienn

 

-          Urgenties in oftalmologie gerelateerd aan bovenvermel topics

 

-          Oftalmologische practijkvoering en ethische aspecten: DNR- beleid/ Informed consent/ Dossierbeheer

 

 

 

Werkvormen

 

1.    Multidisciplinaire stafvergaringen

 

2.  Stafvergaringen van  discipline

 

3.    Gevalsbesprekingen

 

4.  Sessies voor technische vaardighen

 

5.    Teaching aan  hand van poliklinische patiënten

 

6.  Consultatie met supervisie

 

 

 

Evaluatievormen