Probleemoplossend vermogen in stomatologie en mond-, kaak- en gezichtschirurgie, deel 1

Studiegidsnr:3017GENSTO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nasser Nadjmi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verwerft tijdens de stage relevante kennis en vaardigheden met betrekking tot:
 
Grondige kennis / Kunde
1.      Diagnostiek
2.      Mondziekten
2A Orale Ziekten
2B Orale Pathologie
3.      Pre- en postoperatieve zorg
4.      Pijn en pijnbestrijding
5.      Dento-alveolaire chirurgie
6.      Ontstekingen
7.      Traumatologie
8.      Preprothetische chirurgie en implantologie
             Preprothetische chirurgie
             Implantologie
9.      Kaakgewrichten
 
Basiskennis
10.  Anesthesiologie/Intensive Care
11.  Orthognatische chirurgie
 
Richtinggevende stages hiervoor zijn:
·         Mondziekten en orale pathologie
·         Behandeling van pijn
·         Dentoalveolaire heelkunde
·         Radiologische preventie, techniek, diagnostiek
·         Conserverende tandheelkundige zorgen
·         Parodontologie
·         Orthodontie, Maxillofaciale orthodontie
·         Uitneembare en vaste prothetiek
·         Traumatologie: tanden, gelaatsskelet & - weke delen
·         Orthognatische Heelkunde
·         Preprothetische heelkunde en implantologie
·         Kaakgewrichten en kauwspieren
·         Vaardigheidscentrum: 

i.      Algemeen Tandheelkundige vaardigheden
ii.      Algemeen medische vaardigheden
iii.      Algemeen chirurgische vaardigheden
iv.      Mond en kaakchirurgische Vaardigheden
v.      Laser behandeling
vi.      Computer gestuurde analyse
vii.      Computergestuurde behandeling
viii.      ICT ( informatie en communicatie technologie )
ix.      Ergonomie 

 

Werkvormen


1)      Multidisciplinaire stafvergaderingen
2)      Stafvergaderingen van de discipline
3)      Gevalsbesprekingen
4)      Zaalronde
5)      Sessies voor technische vaardigheden: workshops microchirurgie
6)      Bedside teaching
7)      Consultatie en ingrepen met supervisie
8)      Oefensessies in niet klinische simulatie omstandigheden vaardigheidstraining
9)      Bestudering van model casus uit het verleden/Naonderzoek en controle

 

Evaluatievormen

Portfolio: 
- De ASO verzamelt minimum 3 KKB's per stageperiode van 6 maanden. Het gaat hier over de KKB patiënt.

- Evaluatieverslagen