Deskundigenonderzoek in burgerlijke en strafzaken

Studiegidsnr:3018GENVZG
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:13
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan Rutten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • organisatie van het gerechtelijk apparaat;
  • procedurele aspecten van geschillen met o.a. aandacht voor de rechten van de verdediging;
  • procedures in medische expertisen;
  • statutaire aspecten i.v.m. de beroepsuitoefening van verzekeringsgeneeskundigen en medische experten.