Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Algemene transporteconomie

Studiegidsnr:3021TEWTEL
Vakgebied:Logistiek management
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Eddy Van de Voorde
Franziska Kupfer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Vervoer in de logistieke keten 
2. Just in time levering en nulvoorraad 
3. Optimalisatie van partijgrootte in het vervoer
4. Keuze tussen vervoermodi 
5. Kostenberekening in vervoerbedrijven 
6. Wachttijd in vervoerbedrijven 
7. Ritplanning 
8. Prijsberekening in vervoerbedrijven
9. Investeringen in voertuigen