Wetenschappelijke verdieping in anesthesie-reanimatie, deel 3

Studiegidsnr:3022GENANE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vera Saldien

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

Werkvormen

·           Symposia
·           Congressen
·           Vergadering met wetenschappelijk vereniging 
·           Portfolio 
Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten: 

  • Congres van de Belgische Vereniging Anesthesiologie
  • Congres Intensive Zorgen Brussel (ULB): jaarlijks 4 dagen
  • Research meeting door Belgische Vereniging Anesthesiologie
  • Postgraduaat / FEEA (België-Nederland, toegankelijk voor ASO)
  • Hands-on teaching sessions (BARA, ESRA, …)
  • Ultrasound sessies
  • Basic & Advanced cursus Echocardiografie

 

Evaluatievormen

Portfolioeen overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.