Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijke verdieping in cardiologie, deel 3

Studiegidsnr:3022GENCAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hein Heidbuchel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

Werkvormen

  • Seminaria
  • Symposia
  • Congressen 
  • Cursus
  • Vergadering met wetenschappelijke vereniging
  • portfolio

Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten

- Postgraduaat cardiologie per faculteit of interuniversitair

- Postgraduaat inwendige ziektes

- Symposia waarbij naar het portfolio van de ESC wordt gedacht

- Vergaderingen van de Belgische Vereniging voor Cardiologie en haar werkgroepen

- cursussen              

Evaluatievormen

Portfolioeen overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.