Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wetenschappelijke verdieping in cardiologie, deel 3

Studiegidsnr:3022GENCAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hein Heidbuchel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

Werkvormen

  • Seminaria
  • Symposia
  • Congressen 
  • Cursus
  • Vergadering met wetenschappelijke vereniging
  • portfolio

Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten

- Postgraduaat cardiologie per faculteit of interuniversitair

- Postgraduaat inwendige ziektes

- Symposia waarbij naar het portfolio van de ESC wordt gedacht

- Vergaderingen van de Belgische Vereniging voor Cardiologie en haar werkgroepen

- cursussen              

Evaluatievormen

Portfolioeen overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.