Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijke verdieping in dermato-venereologie, deel 3

Studiegidsnr:3022GENDER
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Julien Lambert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 


Leren communiceren in een multidisciplinaire omgeving tijdens stages:
-          communicatie in de praktijk (gesprekken, brief, vergaderingen, casusbespreking, ASO als opleider, …)
-          acute interventies
 
Voorbeelden in de praktijk: 
-          leren omgaan met de pediatrische patiënt en zijn omgeving 
-          “slecht nieuws” gesprekken kunnen voeren met patiënten en hun familieleden 
-          Oefeningen gedurende wacht en PAZA periode onder supervisie 
-          Collega gezondheidswerkers kunnen aanspreken op manier van werk 
-          Collega gezondheidswerkers kunnen aansturen in crisissituaties 
-          Gecompliceerde casus ordentelijk kunnen voorstellen 
-          Aansturen van wetenschappelijke mededelingen 


Werkvormen

1)   Praktische oefeningen: 
a.      PAZA zaalronde, ontslagbrieven (PAZA, IZ, PCT, UG ..)
b.      Dagelijkse zorgverlening en communicatie met patiënten, familie, artsen, …..
c.       Presentatie op dienstvergaderingen
d.      Lid van ziekenhuiscommissie (Medische Raad, ….)
2)      Portfolio 

 

 

Evaluatievormen

Portfolio: Evaluatie- en functioneringsgesprekken. Bevat bv. brieven, presentaties, verslagen, KCB's die elke drie maanden worden ingevuld…