Wetenschappelijke verdieping in heelkunde, deel 3

Studiegidsnr:3022GENHEE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Hubens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onrzoek met betrekking tot ziektebeeln die aan bod komen in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

 

 

Werkvormen

 

- Symposia

 

- Seminaries

 

- Congressen

 

- Cursus

 

- Vergadering met wetenschappelijke vereniging

 

- Portfolio

 

 

 

Niet limitatieve lijst van mogelijk activiteiten

 

- Pentalfa

 

- Algemene seminarie Heelkunde

 

- Seminaria georganiseerd door de verschillende heelkundige disciplines

 

- Opleidingsmomenten met wetenschappelijke verenigingen  

 

- Internationale congressen

 

 

Evaluatievormen

Portfolioeen overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.