Wetenschappelijke verdieping in inwendige geneeskunde, deel 3

Studiegidsnr:3022GENINW
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Greta Moorkens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.


 

Werkvormen
Algemeen 

·          Seminaries 
·          Symposia 
·          Congressen 
·          Cursus 
·          Vergadering met wetenschappelijk vereniging   
·          Portfolio  
 

Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten 

 

-   Studiedagen ASO-inwendige geneeskunde

-   (Leuvense) internistendagen

-   Pentalfa

 

Evaluatievormen

Portfolio: een overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.