Wetenschappelijke verdieping in neurologie, deel 3

Studiegidsnr:3022GENNEU
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrick Cras

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

Werkvormen

 

 

 

1)        Algemeen :

 

Seminaria

 

Symposia

 

Congressen

 

Cursus

 

Vergadering met wetenschappelijke vereniging

 

 

 

2)       Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten

 

Van molecule tot ziekte

 

Journal club

 

Seminarie

 

Boekenclub

 

Klinische avond

 

Nederlands Vlaamse werkgroep voor bewegingsstoornissen

 

Bijscholing neurologie

 

Congressen georganiseerd voor Belgische, Vlaamse en Europese verenigingen Neurologie

 

Epilepsiecursus

 

EEG cursus

 

…..