Wetenschappelijke verdieping in stomatologie en mond-, kaak- en gezichtschirurgie, deel 3

Studiegidsnr:3022GENSTO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nasser Nadjmi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ziektebeelden die aan bod komen in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.


Werkvormen

1)       Seminaria: interuniversitair onderwijs (één dag per trimester)
2)       Symposia
3)       Congressen
4)       Cursus: Nederlandse cursus 'kaakchirurg in opleiding (KIO)' - 6 modules, verplicht te volgen
5)       Vergadering met wetenschappelijke vereniging: halfjaarlijks, één volledige dag
6)       Keuzemogelijkheid onderzoeksstage
 
Leeswijzer met artikels ter voorbereding van Nederlandse cursus.
Artsen in opleiding dienen tenminste tweemaal een mededeling te doen op een vergadering van de wetenschappelijke vereniging.


Evaluatievormen
Portfolioeen overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.