Wetenschappelijke verdieping in urologie, deel 3

Studiegidsnr:3022GENURO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan De Wachter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie en interpretatie van klinisch wetenschappelijk onrzoek met betrekking tot ziektebeeln die aan bod komen in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3.  Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

Werkvormen

 

 

 

1)       Algemeen:

 

-  researchvergaderingen (JJ Wyndaele en stafleden) 4 u/jaar

 

-  deelname Belgian Association of Urology 10 u/jaar

 

-  Deelname aan Elaut prijs vergadering 8 u/jaar 

 

2)       Niet limitatieve lijst van mogelijke activiteiten:

 

-  deelname discipline specifieke congressen en symposia (zoals de wetenschappelijke sectievergaderingen Belgian Association of Urology

 

-  deelname publicaties als auteur of coauteur 15 u/jaar

 

3)   Jaarlijkse vergadering met stagemeester of werking van de dienst 1 x/jaar, 1 u/jaar

 

 

 

Evaluatievormen

 

Portfolio: een overzicht van de congressen/ symposia/vergaderingen/...waarop de ASO aanwezig was.