Aanvullingen in anesthesie-reanimatie, deel 2

Studiegidsnr:3024GENANE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vera Saldien

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verr in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor toepassingen in praktijk die vermeld worn in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.


Werkvormen

1) Postgraduaatmeetings: UA (4/jaar), KUL, UG/UB, ZOL (1/maand): 1-3u/meeting (1 SP)

 

2) AVU(interuniversitair) terugkomdagen : 4 dagen à 7u / per jaar: 28 uur (1 SP)

 

3) Zelfstudie: 100u/ 3 jaar (voorbereiding eindexamen): (4 SP)

 

 

 

Evaluatievormen

 

 

 

Examen (einde opleiding na 5 jaar ingericht door de Erkenningscommissie Anesthesiologie).