Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Aanvullingen in oftalmologie, deel 2

Studiegidsnr:3024GENOFT
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Carina Koppen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verr in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor toepassingen in praktijk die vermeld worn in stages en betrekking hebben op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3.  Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

Een grondige kennis van gerandomiseer trials in verschillen subspecialiteiten van oftalmologie zal een leidraad zijn om te beslissen of resultaten ervan toepasbaar zijn op individuele patiënt.

 

 

 

 

 

Werkvormen

 

- Interuniversitaire lessenreeks met hoorcolleges, zelfstudie en oefeningen.

 

 

 

Evaluatievormen

 

Klinisch examen dat op het einde van het 1ste jaar van de opleiding wordt afgenomen.