Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Aanvullingen in pneumologie, deel 2

Studiegidsnr:3024GENPNE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Verbraecken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verdiept zich verder in een breed aantal domeinen binnen het specialisme nodig voor de toepassingen in de praktijk die vermeld worden in de stages en betrekking hebben op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4.). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.


Werkvormen Interuniversitair onderwijs (IUPP): hoorcolleges en zelfstudie.
Evaluatievormen

Probleemoplossend interuniversitair klinisch examen

 

·           Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

 

·           Gesloten boek

 

·           Meerkeuzevragen

 

 

 

 

 

Het interuniversitaire examen gaat door in het 6de jaar (maand januari) in de gebouwen van het Ministerie van Volksgezondheid en op uitnodiging van de erkenningscommissie

 

pneumologie.