Probleemoplossend vermogen in heelkunde, deel 3

Studiegidsnr:3026GENHEE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Hubens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3.1.           Inhoud OLA “Gevalsbespreking” (3 SP):

 

Tijns ze sessies worn praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worn besteed aan internistische urgenties en diagnostische problemen. De onrwerpen die aan bod zullen komen zijn ze vanuit stages en hebben betrekking op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

3.2.           Inhoud OLA “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardighen” (12 SP):

 

De ASO krijgt kans om tijns zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijns ze stages specifieke kennis en vaardighen met toenemen complexiteit en past ze toe in praktijk met toenemen zelfstandigheid.

 

 

 

Voorkeursstages tijns opleiding zijn (belangrijkste gebien van heelkun):

 

-