Probleemoplossend vermogen in inwendige geneeskunde, deel 3

Studiegidsnr:3026GENINW
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Greta Moorkens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3.1.     Inhoud “Gevalsbespreking”:

 

Tijdens deze sessies worden de praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worden besteed aan internistische urgenties en diagnostische problemen. De onderwerpen die aan bod zullen komen  zijn deze vanuit de stages en hebben betrekking op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

3.2.     Inhoud “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardigheden”:

 

De ASO krijgt de kans om tijdens zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijdens deze stages specifieke kennis en vaardigheden met toenemende complexiteit en past deze toe in de praktijk met toenemende zelfstandigheid.

 

 

 

Voorkeursstages tijdens de opleiding interne geneeskunde zijn:

 

-      Algemene interne geneeskunde (+ poliklinisch en consultatief werken)

 

-      Urgentiegeneeskunde

 

-      Intensieve zorgen

 

-      Cardiologie

 

-      Longziekten

 

-      Gastro-enterologie

 

 

 

Optionele stages tijdens de opleiding interne geneeskunde zijn:

 

-      Nierziekten

 

-      Geriatrie

 

-      Medische oncologie

 

-      Hematologie

 

-      Endocrinologie en metabole ziekten

 

-      Reumatologie

 

-      Neurologie

 

-      Eventuele domeinen in ontwikkeling: medische genetica, immunologie/allergologie, infectie-ziekten

 

 

 

De volgende procedurele vaardigheden zullen aan bod komen:

 

-      Advanced life support

 

-      Cardioversie

 

-      Cytologische punctie

 

-      Beenmergpunctie

 

-      Gewrichtspunctie

 

-      Intradermotest

 

 

 

Klinische aspecten:

 

-      (Par)enterale voeding

 

-      Zuurstofbeleid en ventilatoire ondersteuning

 

-      Palliatief beleid en terminale zorg

 

-      ADL-score/MMSE-score/Karnofsky-index/Sedatiescore

 

-      Initiele supportieve zorgen in geval van immuunsuppressie

 

-      Monitoring en diagnostiek van internistische aspecten van aandoeningen uit andere specialismen (vb. psychiatrische patienten)

 

-      Participatie in het multidisciplinaire beleid van revalidatie

 

 

 

Deze topics hebben betrekking op de volgende ziektebeelden inclusief eraan verbonden vaardigheden/technieken: