Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Probleemoplossend vermogen in klinische biologie, deel 3

Studiegidsnr:3026GENKLI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herman Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3.1.      Inhoud “Gevalsbespreking”:

 

Tijdens deze sessies worden de praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worden besteed aan diagnostische problemen. De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn deze vanuit de stages en hebben betrekking op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

3.2.      Inhoud “Medisch-technische vaardigheden en patiëntenzorg”:

 

De ASO krijgt de kans om tijdens zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijdens deze stage specifieke kennis en vaardigheden met toenemende complexiteit en past deze toe in de praktijk met toenemende zelfstandigheid.

 

 

 

De ASO vervolledigt zijn/haar opleiding in de subspecialismen

 

-       hematologie

 

-       klinische chemie

 

-       microbiologie

 

(optioneel radio-immunologie) of subspecialiseert in 1 van dezen

 

 

 

De volgende kennis en vaardigheden zullen verder uitgediept worden met betrekking tot subspecialisatie in 1 van de 3 disciplines:

 

1.   Klinische Chemie hogere opleiding

 

-     algemene klinische chemie (substraten, elektrolyten, pH en bloedgassen, enzymen, specifieke eiwitten) in bloed en andere vochten

 

-     toxicologische en therapeutische drugmonitoring, inclusief adviezen

 

-     hormonologie

 

-     tumormerkers

 

-     allergietesten en auto-antilichamen

 

-     vitamines en mineralen

 

-     diabetes en metabole aandoeningen

 

-     uitvoeren van testevaluaties; oppuntstelling van nieuwe parameters

 

-     deelname aan wetenschappelijk onderzoek; voorbereiden van wetenschappelijke publicaties; actieve deelname aan symposia/voordrachten

 

-     kwaliteitscontrole in de klinische chemie

 

-     accreditering in de klinische chemie

 

-     opleiding/begeleiding van stagiairs en medische laboratoriumtechnologen

 

-     moleculair biologische testen

 

-     betrokkenheid/bewustwording van economische aspecten en verantwoord gebruik van de klinisch-chemische diagnostiek

 

 

 

2.   Hematologie hogere opleiding

 

-     kwaliteitscontrolesystemen in hematologie

 

-     hematologische pathologie: technische aspecten, klinische achtergronden en diagnostische strategie

 

-     onderscheid maken tussen primaire en secundaire hematologische afwijkingen

 

-     hematologische oncologie: classificatie en globale behandelingswijzen van deze ziekten met inbegrip van beenmergtransplantatie

 

-     polyglobulieën en hemolytische anemieën

 

-     cytomorfologisch onderzoek: perifeer bloed, beenmerg en lichaamsvochten van niet-hematologische en hematologische aandoeningen zelfstandig kunnen beoordelen

 

-     hematologische analysers

 

-     flowcytometrie

 

-     hematologische biochemie

 

-     moleculaire diagnostiek

 

-     coagulatie en hemostase

 

-     immunohematologie

 

-     kennis van de werking van een ziekenhuisbloedbank, transfusiecomité en hemovigilantie

 

 

 

3.   Microbiologie hogere opleiding

 

-     mycologie

 

-     mycobacteriologie

 

-     virologische diagnostiek (infectieuze serologie (alle parameters, confirmatietesten, aviditeitstesten), virale kweken, moleculaire diagnostiek); validering van virologische testen; virologische kennis- en adviesverstrekking

 

-     ziekenhuisepidemiologie

 

-     antibiotica-advies

 

-     uitvoeren van testevaluaties; oppuntstelling van nieuwe parameters

 

-     deelname aan wetenschappelijk onderzoek; voorbereiden van wetenschappelijke publicaties; actieve deelname aan symposia/voordrachten

 

-     kwaliteitscontrole in de microbiologie

 

-     accreditering microbiologisch laboratorium

 

-     opleiding/begeleiding van stagiairs en medische laboratoriumtechnologen

 

-     betrokkenheid/bewustwording economische aspecten van de microbiologische diagnostiek

 

 

 

 

 

Werkvormen

 

 

  • Gevalsbesprekingen
  • Zaalronde
  • Gevalsbesprekingen
  • Consultatie met supervisie
  • Multidisciplinaire stafvergaderingen
  • Stafvergaderingen van de discipline
  • Benchside teaching
  • Bedside teaching
  • Sessie voor technische vaardigheden
  • Portfolio