Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Probleemoplossend vermogen in oftalmologie, deel 3

Studiegidsnr:3026GENOFT
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Carina Koppen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3.1.      Inhoud OLA “Gevalsbespreking

 

Tijns ze sessies worn praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worn besteed aan internistische urgenties en diagnostische problemen. De onrwerpen die aan bod zullen komen, zijn ze vanuit stages en hebben betrekking op eindtermen zoals gefinieerd onr ‘medicus’ niveau 3. Tevens dient ASO te functioneren met toenemen zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

3.2.           Inhoud OLA “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardighen”

 

De ASO krijgt kans om tijns zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijns ze stages specifieke kennis en vaardighen met toenemen complexiteit en past ze toe in praktijk met toenemen zelfstandigheid.

 

 

 

Voorkeursstages tijns opleiding oftalmologie:

 

-          Algemene oftalmologische polikliniek

 

-          Urgentie oftalmologie

 

-          Medische cornea en contactlenzen

 

-          Chirurgische cornea

 

-          Medische retina en laserbehanlingen

 

-          Chirurgische retina

 

-          Medisch glaucoom

 

-          Chirurgische glaucomm

 

-          Voorste oogsegment chirurgie

 

-          Orthoptie en strabisme: diagnostiek en behanling

 

-          Oftalmopediatrie

 

-          Oculaire oncologie

 

-          Uveïtis

 

-          Oftalmogenetica

 

-          Neuro-oftalmologie

 

-          Low vision en revalidatie

 

-          Refractieafwijkingen en refractieve heelkun

 

-          Orbita en oculoplastische diagnostiek en chirurgie

 

 

 

Optionele stages tijns opleiding oftalmologie zijn:

 

-          Neurologie

 

-          Endocrinologie

 

-          Immunologie

 

-          Reumatologie

 

-          Dermatologie

 

 

 

De volgen chirurgische vaardighen zullen aan bod komen:

 

1.      Lasertechnieken

 

-          Activiteiten met snijdende lasers (capsulotomieën, iridotomieën, ...)

 

-          Activiteiten met thermische lasers (panfotocoagulatie, gelocaliseer retinale fotococagulaties, trabeculoplastieën, ...)

 

 

 

2.      Vaardighen en chirurgische technieken

 

-          Traanwegsondages

 

-          Primair sluiten van ooglidlaceraties

 

-          Primair sluiten van conjunctivascheuren en cornea perforaties

 

-          Enucleatie van een verloren oog

 

-          Eerste hulp bij chemische en thermische verbrandingen van het oog

 

-          Strabisme chirurgie: primaire chirurgie op musculi recti (recessie en resectie)

 

-          Destructie van het corpus ciliare bij terminaal glaucoom door midl van dio laser structie of cryocoagulatie

 

-          Grondige kennis hebben over indicaties, diverse technieken en mogelijke complicaties van volgen ingrepen: chirurgie op lens, cornea chirurgie, vitreoretinale chirurgie, en glaucoom chirurgie

 

-          Grondige kennis van medische en chirurgische behanling van oculaire tumoren

 

-          Grondige kennis van aanpak van uveale aandoeningen in het kar van systeemafwijkingen (corticotherapie, immunosuppressie)

 

-          Plaatsen van subconjunctivale, subtenonale en retrobulbaire injecties

 

-          Inspuiten van intravitreale antibiotica

 

 

 

De ASO leert zelfstandig meer complexe ziektebeeln en aandoeningen duin, diagnose ervan stellen, en behanling ervan initiëren; ze toenemen graad van expertise heeft betrekking op volgen domeinen:

 

-          Optica

 

-          Refactiestoornissen en correctie ervan door midl van bril, contactlenzen, refractieve of anre chirurgie

 

-          Aandoeningen van het uitwendige oog en cornea

 

-          Aandoeningen van lens, vnl. cataract

 

-          Glaucoom, diagnostiek en beleid

 

-          Neuro-oftalmologische diagnostiek

 

-          Aandoeningen van ooglen, traanwegen, en orbita

 

-          Vitreoretinale pathologie

 

-          Oftalmopediatrische pathologie

 

-          Uveïtis diagnostiek en beleid

 

-          Oculaire oncologie

 

-          Revalidatie van slechtzienn

 

-          Urgenties in oftalmologie gerelateerd aan bovenvermel topics

 

-          Oftalmologische praktijkvoering en ethische aspecten

 

 

 

Werkvormen

 

 

 

1.    Multidisciplinaire stafvergaringen

 

2.  Stafvergaringen van  discipline

 

3.    Gevalsbesprekingen

 

4.  Sessies voor technische vaardighen

 

5.    Teaching aan  hand van poliklinische patiënten

 

6.  Consultatie met supervisie

 

 

 

Evaluatievormen

 

Portfolio: Portfolio: deze bevat de KKB’s die elke 3 maanden zijn ingevuld, vanaf de start van niveau 3.