Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Probleemoplossend vermogen in pneumologie, deel 3

Studiegidsnr:3026GENPNE
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Verbraecken

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

3.1.     Inhoud “Gevalsbespreking”:

 

Tijdens deze sessies worden de praktijkgevallen voorgesteld en in teamverband, eventueel interdisciplinair, besproken. Er zal aandacht worden besteed aan pneumologische urgenties en diagnostische problemen. De onderwerpen die aan bod zullen komen  zijn deze vanuit de stages en hebben betrekking op de eindtermen zoals gedefinieerd onder ‘medicus’ niveau 3 (module 3.4). Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit gestoeld op wetenschappelijke basis.

 

 

 

3.2.     Inhoud “Patiëntenzorg en medisch-technische vaardigheden”:

 

De ASO krijgt de kans om tijdens zijn opleiding een breed aantal domeinen binnen het specialisme te beoefenen. De ASO verwerft tijdens deze stages specifieke kennis en vaardigheden met toenemende complexiteit en past deze toe in de praktijk met toenemende zelfstandigheid.

 

 

 

Tijdens de opleiding pneumologie zullen naast stages in de algemene pneumologie ook stages worden voorzien in volgende afdelingen:

 

-      pneumo-oncologie

 

-      respiratoire revalidatie

 

-      slaap en ademhaling

 

-      longfunctielaboratorium

 

 

 

De volgende procedurale vaardigheden zullen aan bod komen :

 

-      longfunctieonderzoek (spirometrie en flow-volume curven, lichaamsplethysmografie, dilutietechnieken, meting van de diffusiecapaciteit, arteriële bloedgasanalyse, ergospirometrie, inhalatieprovocatieonderzoek, meting van maximale in- en expiratoire drukken)

 

-      invasieve procedures: pleurapunctie (blind), transthoracale punctie, aspiratie van pneumothorax, plaatsen van thoraxdrain, flexibele bronchoscopie, bronchoalveolaire lavage, endotracheale intubatie, percutane arteriepunctie, centrale veneuze catheterisatie

 

-      beperkte technische ervaring met rigiede bronchoscopie, thoracoscopie, thuisbeademing

 

 

 

Klinische aspecten :

 

-      polysomnografie (indicatie en interpretatie)

 

-      beademingstechnieken (invasief en niet-invasief)

 

-      huidallergologisch onderzoek

 

-      chronische zuurstoftherapie

 

-      toedienen van medicatie via inhalatie

 

-      interpretatie van radiologische en isotopentechnieken, serologische onderzoeken, rechter hartcatheterisatie, onderzoek van sputum, BAL vocht, pleuravocht, longweefsel

 

 

 

Deze topics heeft betrekking op volgende ziektebeelden inclusief eraan verbonden vaardigheden/technieken :

 

-      obstructieve longziekten met inbegrip van astma, COPD, bronchiectasien, mucoviscidose en bovenste luchtwegobstructie

 

-      maligne aandoeningen van long, pleura, mediastinum

 

-      respiratoire infecties met inbegrip van immuungecompromitteerde patiënten

 

-      tuberculose (pulmonaal als extra-pulmonaal)

 

-      diffuse parenchymateuze longziekten

 

-      longvasculaire pathologie en longembool

 

-      beroeps- en omgevingslongziekten

 

-      iatrogene longaandoeningen

 

-      acute longbeschadiging

 

-      acute en chronische respiratoire insufficiëntie

 

-      aandoeningen van pleura, mediastinum en diafragma

 

-      pleuropulmonale manifestaties van systeemziekten

 

-      genetische afwijkingen met pulmonale repercussie

 

-      allergologische afwijkingen met respiratoire manifestaties

 

-      preventie van respiratoire aandoeningen

 

-      respiratoire revalidatie voor patiënten met chronische longaandoeningen

 

-      slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen

 

 

 

Werkvormen