Probleemoplossend vermogen in stomatologie en mond-, kaak- en gezichtschirurgie, deel 3

Studiegidsnr:3026GENSTO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nasser Nadjmi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De ASO verwerft tijdens deze stages specifieke kennis en vaardigheden met toenemende complexiteit en past deze toe in de praktijk met toenemende zelfstandigheid:

 

 

 

1.         Diagnostiek / grondige kennis & expertise

 

2.      Mondziekten

 

2A Orale Medische / grondige kennis & expertise

 

2B Orale Pathologie / grondige kennis & expertise

 

3.      Pre- en postoperatieve zorg / grondige kennis

 

4.      Anesthesiologie/Intensive Care / basis kennis

 

5.      Pijn en pijnbestrijding / grondige kennis expertise

 

6.      Dento-alveolaire chirurgie / gevorderde kennis en kunde

 

7.      Ontstekingen / gevorderde kennis en kunde

 

8.   Goedaardige gezwellen en cysten, inclusief speekselklieren / gevorderde kennis & kunde

 

9.      Traumatologie/ gevorderde kennis & expertise

 

10.  Orthognatische chirurgie / grondige kennis en kunde

 

11.  Preprothetische chirurgie en implantologie

 

11APreprothetische chirurgie / grondige kennis en kunde

 

11BImplantologie / gevorderde kennis & expertise

 

12.  Kaakgewrichten / grondige kennis

 

13.  Oncologie

 

 Basiskennis & basiskunde tenzij bij superspecialisatie: dan grondige kennis in voorbereiding van de superspecialisatie H&H Oncologie

 

14.     Reconstructieve chirurgie

 

Basiskennis en basiskunde tenzij bij superspecialisatie: dan grondige kennis in voorbereiding van de superspecialisatie H&H Oncologie

 

15.  Schisis en Craniofaciale chirurgie

 

Basiskennis en observership tenzij bij superspecialisatie: dan grondige kennis in voorbereiding van de superspecialisatie congenitale afwijkingen hoofd en, hals

 

16.  Esthetische chirurgie

 

Basiskennis en basiskunde, eventueel specifieke training bij superspecialisatie

 

 

 

Richtinggevende stages hiervoor zijn:

 

·    Mondziekten en orale pathologie

 

·    Behandeling van pijn

 

·    Dentoalveolaire heelkunde

 

·    Radiologische preventie, techniek, diagnostiek

 

·    Conserverende tandheelkundige zorgen

 

·    Parodontologie

 

·    Orthodontie, Maxillofaciale orthodontie

 

·    Uitneembare en vaste prothetiek

 

·    Traumatologie: tanden, gelaatsskelet & - weke delen

 

·    Orthognatische Heelkunde

 

·    Preprothetische heelkunde en implantologie

 

·    Kaakgewrichten en kauwspieren

 

·    Oncologie: algemeen & in hoofd en hals – diagnose – therapie (curatief / palliatief)

 

·    Reconstructieve heelkunde inclusief esthetische aspecten

 

·    Schisis en Craniofaciale Heelkunde

 

·    Goedaardige gezwellen en cysten

 

·    Speekselklieren

 

·    Vaardigheidscentrum:

 

                                                               i.      Algemeen Tandheelkundige vaardigheden

 

                                                             ii.      Algemeen medische vaardigheden

 

                                                            iii.      Algemeen chirurgische vaardigheden

 

                                                           iv.      Mond en kaakchirurgische Vaardigheden

 

                                                             v.      Endoscopie

 

                                                           vi.      Microchirurgie

 

                                                          vii.      Laser behandeling

 

                                                        viii.      Computer gestuurde analyse

 

                                                           ix.      Computergestuurde behandeling

 

                                                             x.      ICT ( informatie en communicatie technologie )

 

                                                           xi.      Ergonomie

 

 

 

“A & B” opleiding - specifiek stage – in bekend centrum ( a) voorbereidend op vervolg superspecialisatie : -oncologie MKA H&H ablatie / reconstructie

 

- congenitale afwijkingen van  schedel en gelaat

 

- revalidatie

 

- juridische problematiek

 

 

 

Werkvormen

 

 

 

1)      Multidisciplinaire stafvergaderingen
2)      Stafvergaderingen van de discipline
3)      Gevalsbesprekingen
4)      Zaalronde
5)      Sessies voor technische vaardigheden: workshops microchirurgie
6)      Bedside teaching
7)      Consultatie en ingrepen met supervisie
8)      Oefensessies in niet klinische simulatie omstandigheden vaardigheidstraining
9)      Bestudering van model casus uit het verleden/Naonderzoek en controle

 

Evaluatievormen

 

Portfolio: 
- De ASO verzamelt minimum 3 KKB's per stageperiode van 6 maanden. Het gaat hier over de KKB patiënt.

- Evaluatieverslagen