Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Communicatie in cardiologie, praktische oefeningen deel 2

Studiegidsnr:3028GENCAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hein Heidbuchel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Leren communiceren in een multidisciplinaire omgeving over:

 

-       communicatie in de praktijk (gesprekken, brief, vergaderingen, casusbespreking, ASO als opleider, …)

 

-       acute interventies

 

 

 

Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit.

 

 

 

Voorbeelden in de praktijk: 
-          leren omgaan met de pediatrische patiënt en zijn omgeving 
-          “slecht nieuws” gesprekken kunnen voeren met patiënten en hun familieleden 
-          Oefeningen gedurende wacht en PAZA periode onder supervisie 
-          Collega gezondheidswerkers kunnen aanspreken op manier van werk 
-          Collega gezondheidswerkers kunnen aansturen in crisissituaties 
-          Gecompliceerde casus ordentelijk kunnen voorstellen 
-          Aansturen van wetenschappelijke mededelingen 

 

 

 

Werkvormen