Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Communicatie in cardiologie, praktische oefeningen deel 2

Studiegidsnr:3028GENCAR
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hein Heidbuchel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Leren communiceren in een multidisciplinaire omgeving over:

 

-       communicatie in de praktijk (gesprekken, brief, vergaderingen, casusbespreking, ASO als opleider, …)

 

-       acute interventies

 

 

 

Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit.

 

 

 

Voorbeelden in de praktijk: 
-          leren omgaan met de pediatrische patiënt en zijn omgeving 
-          “slecht nieuws” gesprekken kunnen voeren met patiënten en hun familieleden 
-          Oefeningen gedurende wacht en PAZA periode onder supervisie 
-          Collega gezondheidswerkers kunnen aanspreken op manier van werk 
-          Collega gezondheidswerkers kunnen aansturen in crisissituaties 
-          Gecompliceerde casus ordentelijk kunnen voorstellen 
-          Aansturen van wetenschappelijke mededelingen 

 

 

 

Werkvormen