Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Communicatie in klinische biologie, praktische oefeningen deel 2

Studiegidsnr:3028GENKLI
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herman Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Leren communiceren in een multidisciplinaire omgeving over:

 

-       communicatie in de praktijk (gesprekken, brief, vergaderingen, casusbespreking, ASO als opleider, …)

 

-       acute interventies

 

Tevens dient de ASO te functioneren met toenemende zelfstandigheid en complexiteit.

 

 

 

Specifiek aandacht voor communicatie als artsspecialist :

 

-       omschrijven en afbakenen van de professionele bijdrage in een zorgplan voor bepaalde typen patiënten

 

-       overtuigend presenteren voor vakgenoten

 

-       moeilijke wetenschap eenvoudig overbrengen (vulgariseren)

 

-       omgaan met de pers

 

-       leerbegeleiding van studenten tijdens hun stages

 

 

 

 

 

Werkvormen