Communicatie in stomatologie en mond-, kaak- en gezichtschirurgie, praktische oefeningen deel 2

Studiegidsnr:3028GENSTO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nasser Nadjmi

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Leren communiceren in een multidisciplinaire omgeving over:
-          communicatie in de praktijk (gesprekken, brief, vergaderingen, casusbespreking, ASO als opleider,…) 
-          acute interventies 

 

Voorbeelden in de praktijk: 
-          de patiënten beknopt en met kennis van zaken aan de staf kunnen presenteren bij de preoperatieve bespreking en de relevante risico’s kunnen aangeven, een adequaat voorstel voor de aanpak van de anesthesie kunnen geven en in detail kunnen beschrijven en beargumenteren. 
-          Leren omgaan met de patiënt: preoperatieve gegevens verzamelen, informed consent; informatie verschaffen aan familieleden 
-          Kunnen informatie verschaffen aan en verwerven van andere gezondheidswerkers 


Werkvormen

1)      Portfolio 
2)      Praktische oefeningen 
a.      Dagelijkse zorgverlening: bij operatieprocedures en preoperatieve consultatie
b.      Presentatie op briefings en dienstvergaderingen
c.       Opstellen ontslagbrieven PAZA
d.      Bespreking met patiënten, familie en collega’s


Evaluatievormen

1)      Portfolio : bevat bv voorbeeldbrief naar collega arts, verpleging…. , verslag van verwikkeling, …
2)      Evaluatie- en functioneringsgesprekken
3)      Permanente evaluatie: de ASO verzamelt minimum 3 KCB (Korte Communicatie Beoordeling)'s per stageperiode van 6 maanden.