Communicatie in urologie, praktische oefeningen deel 2

Studiegidsnr:3028GENURO
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stefan De Wachter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Leren communiceren in een multidisciplinaire omgeving over:
-          communicatie in de praktijk (gesprekken, brief, vergaderingen, casusbespreking, ASO als opleider,…..) 
-          acute interventies 

 

Werkvormen

1)      Portfolio 
2)      Praktische oefeningen 
a.      Dagelijkse zorgverlening: bij operatieprocedures en preoperatieve consultatie
b.      Presentatie op briefings en dienstvergaderingen
c.       Opstellen ontslagbrieven PAZA
d.      Bespreking met patiënten, familie en collega’s
 

Evaluatievormen

1)      Portfolio : bevat bv voorbeeldbrief naar collega arts, verpleging…. , verslag van verwikkeling, …
2)      Evaluatie- en functioneringsgesprekken
3)      Permanente evaluatie: de ASO verzamelt minimum 3 KCB (Korte Communicatie Beoordeling)'s per stageperiode van 6 maanden.