Theaterkritiek

Studiegidsnr:3070FLWTHE
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte
Wouter Hillaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak theaterkritiek is evenredig opgesplitst in een theoretisch en een praktisch gedeelte. Tijdens de eerste sessies wordt vanuit een breed en multidisciplinair kader getracht om de positie van de kunstkritiek te duiden. Wat is in zo'n raamwerk de relatieve plaats van de theaterkritiek? Wat zijn de functies? Wat zijn de verschillende verschijningswijzen? Hoe onderscheidt zich bijvoorbeeld de dagbladrecensie van de theaterkritiek in het gespecialiseerde tijdschrift? Hoe verhoudt de criticus zich tot de toeschouwer, de lezer, de maker en andere actoren binnen het theaterveld? Het tweede luik van de cursus is opgevat als een workshop met gerichte en concrete schrijfoefeningen. De individuele teksten worden in groep besproken. Doelstelling is de studenten van binnenuit te leren omgaan met het standpunt van de criticus en met de cluster aan vormelijke en inhoudelijke vereisten van de theaterkritiek.
Dit vak is enkel toegankelijk voor tien ingeschreven studenten MaNaMa Theaterwetenschap, tenzij er extra plaatsen over zijn.