Theaterpragmatiek: intermedialiteit

Studiegidsnr:3080FLWTHE
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte
Lisa Wiegel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We bestuderen het theater in de spiegel van de nieuwe media. De overgang van het tijdperk van de machine naar dat van de cyber- en biotechnologieën heeft onze (zelf)waarneming radicaal veranderd. De podiumkunsten lijken zich vandaag te profileren als de uitgelezen plaats om die veranderingen toe te passen, te onderzoeken en te testen. We focussen meer specifiek op de gevolgen van de technologische conditie voor het begrip theatraliteit en de representatie van het lichaam.
We nemen vooreerst de integratie van nieuwe technologieën in het theater van de 20e eeuw onder de loep: van de historische avant-garde tot de eigentijdse performance art. Vervolgens traceren we – omgekeerd geredeneerd – de invloed die het theater heeft gehad op de ontwikkeling van de mediatheorie en –praktijk zelf. De geschiedenis van de spelende mens is nauw verbonden met diens fascinatie voor mediatie en machines. Een opmerkelijk gevolg daarvan is met name de inzet van theatrale noties in de evolutie van de mediageschiedenis. We bespreken de verschillende denkmodellen die in dat opzicht onze waarneming bepalen (aura, panopticon, spektakel, ...) en toetsen deze modellen waar mogelijk aan de voorstellingspraktijk van het moment.