Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef

Studiegidsnr:3501RECMAP
Vakgebied:Fiscaliteit
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bruno Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Eindverhandeling

De eindverhandeling gaat over een specifiek probleem uit een tak van het belastingrecht naar keuze. In deze verhandeling moet de student het bewijs leveren dat hij in staat is - onder promotorschap van één van de professoren - om zelfstandig over een specifiek fiscaal probleem inzicht te verwerven en helder te rapporteren.