Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef

Studiegidsnr:3501RECMAP
Vakgebied:Fiscaliteit
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bruno Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 

Eindverhandeling

De eindverhandeling gaat over een specifiek probleem uit een tak van het belastingrecht naar keuze. In deze verhandeling moet de student het bewijs leveren dat hij in staat is - onder promotorschap van één van de professoren - om zelfstandig over een specifiek fiscaal probleem inzicht te verwerven en helder te rapporteren.