S1-Wiskunde

Studiegidsnr:5001FTIWIS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Rudi Penne
Paul Levrie
Kris Annaert
Annelies Fabri
Stijn Dierckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van reële functies van één of meer veranderlijken.
Definities, continuïteit, limieten, afgeleiden, integralen.
Met toepassingen.
Pool- en cilindercoördinaten.
Kleinste kwadratenbenadering.
Complexe getallen.