Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

S1-Wiskunde

Studiegidsnr:5001FTIWIS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Rudi Penne
Paul Levrie
Kris Annaert
Annelies Fabri
Stijn Dierckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van reële functies van één of meer veranderlijken.
Definities, continuïteit, limieten, afgeleiden, integralen.
Met toepassingen.
Pool- en cilindercoördinaten.
Kleinste kwadratenbenadering.
Complexe getallen.