Statistiek A

Studiegidsnr:5001OIWSTA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet 10/20 behaald hebben of ingeschreven zijn voor:

- Inleiding in de onderzoeksmethoden en -technieken
Contacturen:14
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tine van Daal
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Statistiek is een "werktuig" dat in de sociale wetenschappen van onmisbaar belang is. Deze module heeft tot doel de eerste stappen te zetten in inzicht in statistische technieken. Daarbij wordt vertrokken van een visie dat de toepassing in reële onderzoekssituaties centraal staat. In deze module geraak je vertrouwd met de verschillende eigenschappen die gegevens kunnen vertonen, en de verschillende methodes die kunnen worden aangewend om de belangrijkste kenmerken eruit te synthetiseren en te interpreteren. Daarbij wordt ingezoomd op een aantal univariate technieken: parameters van ligging en spreiding berekenen. Bovendien krijg je in deze module de essentie van steekproeftheorie toegelicht. De verschillende technieken die besproken worden leer je uitvoeren in het statistisch pakket R.