Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

S2-Wiskunde

Studiegidsnr:5002FTIWIS
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:38
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Paul Levrie
Rudi Penne
Maggy Goossens
Kris Annaert
Annelies Fabri
Stijn Dierckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De functie van Heaviside en de Dirac deltafunctie, met toepassingen.
De Laplacetransformatie en haar eigenschappen.
Toepassingen van de Laplacetransformatie, o.a. voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen (ook stelsels).
De definitie en de betekenis van het convolutieproduct, met inbegrip van de convolutiestelling.
Het begrip orthogonaliteit voor functies in een interval. De ontbinding van een gegeven functie t.o.v. een orthogonale familie van functies in een interval.

Fourierreeksen: definitie en berekeningsmethodes, voor periodieke en niet-periodieke functies.
De Fouriertransformatie met eigenschappen.