De ondernemer in de gezondheidszorg

Studiegidsnr:5002GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient dit opleidingsonderdeel samen op te nemen met 5001GENVEV
Contacturen:23
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Van Bogaert
Olaf Timmermans
Danny Van heusden
Filip Haegdorens
Stijn Slootmans
Evi Matthys
Luka Van Leugenhaege
Ines Vercalsteren
Sandrine Meynendonckx
Eva Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus is er een mix van hoor-/werkcolleges en projectonderwijs. Door de inhoud van colleges in deze cursus heeft betrekking op:

ondernemerschap,
logistiek,
resultaatgericht management,
financieel management
kwaliteitszorg

Samenwerkend leren

In dit opleidingsonderdeel komen volgende aspecten van samenwerkend leren aan bod:

Peer-learning: In een studiegroep informatie verzamelen, interpreteren en toepassen. Je participeert aan een JigSaw groep en  doet aan peer-teaching.

Peer-feedback: Uitwisselen van feedback op basis van criteria. Je geeft inhoudelijke feedback op het werk dat in koppels/trio’s is uitgewerkt en op de samenwerking in de projectgroep. 

M.b.t. projectonderwijs:

In groepen van 8 tot 12 studenten ga je gedurende het schakeljaar met een projectopdracht (een zorgproject) aan de slag. In de opleidingsonderdelen van Management en Innovatie ‘Inleiding in management en innovatie’ en ‘de ondernemer in de gezondheidszorg’ krijg je de nodige bouwstenen om een gericht projectopdracht te maken, respectievelijk voor de schriftelijke werkstukken (1) projectbeschrijving en (2) ondprojectuitwerking.