Statistiek B

Studiegidsnr:5002OIWSTB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet 10/20 behaald hebben of ingeschreven zijn voor:

- statistiek A

- inleiding in de onderzoeksmethoden en -technieken
Contacturen:22
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sven De Maeyer
Tine van Daal
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze module wil een inleiding geven tot de gangbare klassieke technieken van statistische analyse binnen het onderwijskundig onderzoek. De module is vooral op de praktijk afgestemd. Dit impliceert dat er geen aandacht wordt besteed aan streng wiskundige bewijzen, maar zoveel mogelijk praktische problemen worden behandeld.
Eerst staan we stil bij hoe we een kwantitatieve onderzoeksvraag kunnen vertalen in een formeel analysemodel. Deze analysemodellen worden in categorieën opgedeeld die geassocieerd zijn met bepaalde analysetechnieken. Vervolgens leren we verschillende analysetechnieken uitvoeren in R om analysemodellen te testen, schatten en interpreteren.