Beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg in nationaal en internationaal perspectief

Studiegidsnr:5003GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient dit opleidingsonderdeel samen op te nemen met SMI1 en SMI2
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Olaf Timmermans
Peter Van Bogaert
Bart Geurden
Danny Van heusden
Filip Haegdorens
Maarten Desimpel
Stijn Slootmans
Evi Matthys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus is er een mix van hoor-en werkcolleges.