Inleiding in onderzoeksmethoden en -technieken

Studiegidsnr:5003OIWIMT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:8
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tine van Daal
Lieke Lochten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt ingegaan op de vraag wat wetenschappelijke kennis is en welke status hieraan wordt verleend. In heht bijzonder wordt een inleiding gegeven op de meest voorkomende onderzoeksmethoden en –technieken die worden gehanteerd in wetenschappelijk onderzoek in onderwijs- en opleidingscontexten: fenomenografie, case-studie, survey, experiment. Hierbij maak je kennis met verschillende voorbeelden van onderzoek, onderzoeksmethoden, -technieken, en -designs en het onderzoeksplan. Daarnaast maak je kennis met de onderlinge relaties tussen probleemstelling, onderzoeksvraag en keuze van onderzoeksmethoden, design en technieken alsook met belangrijke kwaliteitseisen voor wetenschappelijk onderzoek zoals betrouwbaarheid en validiteit.