Beginselen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde

Studiegidsnr:5004GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:61
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Bart Van Rompaey
Lieve Peremans
Tinne Dilles
Filip Haegdorens
Kelly Sabbe
Elyne De Baetselier
Laura Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Fundamenten van verpleegkundig en vroedkundig onderzoek

Van probleem tot hypothese

Kwalitatief onderzoek: onderzoekspopulatie en datacollectie

Onderzoeksdesigns in verpleegkunde en vroedkunde

Kwalitatief onderzoek: designs, datacollectiemethoden, basiskennis voor schrijven protocol, basiskennis voor beoordeling literatuur, analyse

Literatuurstudie (zoekstrategie/zoekboom) en Endnote

Kwantitatief onderzoek:  variabelen en meetniveaus, boxplots 

Oefeningen Endnote en literatuurstudie

Oefeningen onderzoeksdesigns, bespreking methodologie

Kwantitatief onderzoek: onderzoekspopulatie, datacollectie en significantie

Oefeningen onderzoeksdesigns en bespreking kwaliteit

Verklarende statistiek: verschillen en verbanden

Kwantitatief onderzoek: meetinstrumenten

Interpretatie van meer complexe onderzoeksresultaten (regressieanalyse, multipele regressie

Ontwikkeling meetinstrumenten: toepassing leeronderzoek

Datacollectie: theorie en instructies

Beoordelen van wetenschappelijke artikels, oefeningen examen

FAQ