Meten en observeren

Studiegidsnr:5004OIWMOB
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet 10/20 behaald hebben of ingeschreven zijn voor:

- Inleiding in de onderzoeksmethoden en -technieken

- Statistiek A

- Statistiek B
Contacturen:6
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marije Lesterhuis
Tine van Daal
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Zowel onderzoekers als actoren in de praktijk trachten een hele reeks theoretische concepten meetbaar te maken (= operationaliseren). Ze doen dit a.d.h.v. verschillende soorten meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld vragenlijsten, toetsen of observatieschema’s. Na het volgen van deze cursus bezit je de basiskennis om enerzijds de kwaliteit van bestaande meetinstrumenten kritisch te beoordelen en om anderzijds zelf dergelijke instrumenten te ontwikkelen.

De focus ligt binnen dit opleidingsonderdeel dus op de kwaliteitscriteria die gelden bij het opstellen van meetinstrumenten: validiteit en betrouwbaarheid. Je krijgt een breed kader aangereikt dat je helpt om kritisch na te denken over argumenten die de validiteit en/of betrouwbaarheid van meetinstrumenten onderbouwen (bv. analyseresultaten). Daarnaast leer je een aantal analyses uitvoeren in R om de kwaliteit van de operationalisaties op de proef te stellen.