Toepassingen van onderzoeksmethodologie in verpleegkunde en vroedkunde

Studiegidsnr:5005GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 5004GENVEV op te nemen in het programma samen met 5005GENVEV
Contacturen:42
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tinne Dilles
Bart Van Rompaey
Filip Haegdorens
Kelly Sabbe
Elyne De Baetselier
Laura Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het opleidingsonderdeel SWO2 voeren studenten gezamenlijk, onder begeleiding van het docententeam, een leeronderzoek uit. Studenten zetten een onderzoek op, voeren datacollectie uit, verwerken de gegevens en rapporteren hierover in een groepsopdracht (examen). Studenten leren data te analyseren in SPSS.

 

  • Het maken van een database
  • Beschrijvende data-analyse: integratie
  • Recodes and constructs
  • Verschillen en verbanden: integratie
  • Niet-parametrische: integratie
  • Begeleide analyse leeronderzoek
  • Rapportage van onderzoeksresultaten, inclusief kritische beoordeling leeronderzoek
  • Posterpresentaties en abstracts
  • werken met databanken: merge, aggregate, transpose
  • Begeleide analyse leeronderzoek

Samenwerkend leren

In dit opleidingsonderdeel komen volgende aspecten van samenwerkend leren aan bod:

·        Peer-learning: In een studiegroep informatie verzamelen, interpreteren en toepassen

·        Peer-assessment: Elkaar beoordelen op basis van criteria

In dit opleidingsonderdeel wordt het leeronderzoek opgestart, onder begeleiding van het docententeam. De vragenlijst, dataverzameling, data-input en verwerking wordt in groep voorbereid en uitgevoerd.