Kwalitatieve Data-Analyse

Studiegidsnr:5005OIWKWA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet 10/20 behaald hebben of ingeschreven zijn voor:

- Inleiding in de onderzoeksmethoden en-technieken
Contacturen:6
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vincent Donche
Lieke Lochten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel richten we de aandacht op het kwalitatieve interview als vorm van kwalitatieve dataverzameling voor onderzoek in opleidings- en onderwijscontexten. We doorlopen het proces van het opzetten van een interviewonderzoek, het uitvoeren van de dataverzameling (opstellen van interviewleidraad en afnemen van het interview), het analyseren van kwalitatieve gegevens met behulp van het analyseprogramma Nvivo en het interpreteren en rapporteren van de data.