Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Voorbereidingsprogramma architectuur theorie 1

Studiegidsnr:5006FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Michel Corthaut
Dirk Geldof
Els De Vos
Philip Theys
Eva Plasmans
Eveline Slijper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel VPAR Theorie 1 bestaat uit de examenonderdelen Meubelconstructie, Wooncultuur en Kleurenleer:

COVID19 opmerking:  in het geval de lessen voor een examenonderdeel fysiek on campus worden gedoceerd, zal dit met respect voor de fysieke distancing in een aula worden georganiseerd. In het andere geval worden de lessen on-line aangeboden. In beide gevallen wordt dit in het uurrooster vermeld.

Meubelconstructie: (Philip Theys-30%): de studenten worden vertrouwd gemaakt met de specifieke eigenheden, opbouw, en detaillering van eenvoudige meubels en objecten. Kennis van materialen, constructieprincipes en toepassingen binnen het gebied van plaatmaterialen (en enige duiding van massief hout) worden overgedragen a.d.v. voorbeelden. We stimuleren het kritisch observeren en analyseren van deze eenvoudige meubels en hun opbouw met als doel het zelf kunnen uittekenen van een eenvoudig meubel en/of object, samengesteld uit houtachtig plaatmateriaal (en indien gewenst massieve bestanddelen). Wooncultuur (Els De Vos, Dirk Geldof-30%): dit onderdeel bestaat uit twee kaders. Op macroniveau worden de maatschappelijke veranderingen die de wooncultuur beïnvloeden in kaart gebracht: demografische en culturele evoluties (verschuivende gezinstypes, migratie), individualiseringsprocessen (echtscheidingen), combineren van woonplaatsen (nieuw samengestelde gezinnen, studentenkoten, …) en vervagende grenzen tussen wonen/werken/studeren) en privaat/publiek. Bijzondere aandacht gaat naar de sociale gelaagdheid van woonbehoeften. Op schaal van het concrete wonen wordt op zoek gegaan naar de manier waarop dat wonen vorm krijgt door interactie tussen diverse actoren: overheid, stedenbouwkundige, architect, opdrachtgevers, bewoners. De kamers van het huis worden verkend aan de hand van de opvattingen en levenswijze van de bewoners. Hier wordt afgedaald tot de antropologische dimensie van het huis. Kleurenleer (Eveline Slijper, Eva Plasmans-40%): in de leerinhoud Kleurenleer bespreken we de historische context van kleur van de vroege middeleeuwen tot heden en geven een ruime omkadering voor het objectiveren van het fenomeen kleur (positionering van de eigen persoon en de persoonlijke voorkeurkleuren). Verder verwerf je inzicht in het fenomeen doelgroepen en wordt je ingeleid in de kleuren semantiek/kleurpsychologie, kleursystemen en kleurenlichamen (NCS-pantone-en andere colour notation systems) en mogelijke kleurstrategiën en kleurcontrasten.