Masterproefvoorbereiding: het ontwerp van een onderzoeksprotocol

Studiegidsnr:5006GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 5004GENVEV en 5005GENVEV op te nemen voor of gelijktijdig met 5006GENVEV
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tinne Dilles
Bart Van Rompaey
Filip Haegdorens
Kelly Sabbe
Elyne De Baetselier
Laura Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens een onderzoeksbeurs krijgen de studenten de mogelijkheid om een onderwerp te kiezen voor hun masterproef.  In de lessen SWO3 worden de inhoudelijke aspecten bij het ontwerpen van een onderzoek en het schrijven van een onderzoeksprotocol toegelicht. De individuele begeleiding van de student in zijn/haar masterproef wordt opgevolgd door de promotor.

  • Ontwerp van een onderzoeksprotocol
  • Ethische aspecten van onderzoek
  • Kritische bespreking eigen voorstellen
  • Peer review protocol
  • Presentatie protocol

Samenwerkend leren

In dit opleidingsonderdeel komen volgende aspecten van samenwerkend leren aan bod:

·        Peer-learning: In een studiegroep informatie verzamelen, interpreteren en toepassen

·        Peer-feedback: Uitwisselen van feedback op basis van criteria

Via gerichte peer-feedback krijgt de student bijkomende informatie om het protocol voor de masterproef op te stellen.