Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Wetenschappelijk rapporteren

Studiegidsnr:5006OIWWER
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:6
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Sara Van Waes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze module maak je op actieve wijze kennis met de belangrijkste principes van het wetenschappelijk kritische rapporteren van onderzoeksresultaten. Hierbij wordt stil gestaan bij principes van het argumentatief schrijven, het kritisch synthetiseren, de opbouw van wetenschappelijke onderzoeksartikelen en het gebruik van APA-regels. Aan de hand van opdrachten dienen studenten de belangrijkste principes van het wetenschappelijkrapporteren toe te kunnen passen.