Verpleegkundige modellen en theorievorming, klinische aspecten van een zorgprogramma

Studiegidsnr:5007GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Olaf Timmermans
Peter Van Bogaert
Danny Van heusden
Stijn Slootmans
Evi Matthys
Luka Van Leugenhaege
Ines Vercalsteren
Sandrine Meynendonckx
Eva Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In SFKV1 worden verschillende aspecten van conceptualiseren en redeneren, begrippenkaders en theorieën bestudeerd.
 
Volgende onderwerpen worden als hoorcollege gedoceerd:
 

 1. Verpleegkunde en vroedkunde als wetenschappelijke praktijkdiscipline
 2. Nationale en internationale tendensen in het verpleegkundig professionaliseringsproces
 3. Organisatie van de gezondheidszorg in België
 4. Zorgprogramma’s en klinische paden
 5. Ethisch handelen en beroepscode 
 6. Filosofie van evidence-based nursing
 7. Best practice en onderzoek in gezondheidszorg
 8. Integratie van evidence in de klinische praktijk
 9. Referentiekaders voor verpleegkundige theorievorming
 10. Verpleegkundige theorieën
 11. Verpleegkundige modellen
 12. Het verpleegproces
 13. Accentverschuiving van "proces" naar "outcome"
 14. Ongelijkheden in 'resultaat': 1ste en 2de - lijnsgezondheidszorg
 15. Ongelijkheden in GVO: vroedkunde